دسته‌بندی نشده

لیزر

نقش سیتم لیزر چاپگر در ایجاد خروجی مورد نظر بسیار مهم است. در چاپگرهای لیزری قدیمی، این سیستم از عناصر زیر تشکیل شده بود:
o یک لیزر
o یک آیینه قابل حرکت
o یک لنز

لیزر، داده های مربوط به صفحه را دریافت (نقاط) و بر اساس اطلاعات، متن و تصویر مورد نظر را ایجاد میکرد و در هر زمان (لحظه) یک خط افقی چاپ میشد. همزمان با حرکت پرتو های نور بر روی استوانه، لیزر یک پالس نوری برای هر یک از نقاط مورد نظر جهت چاپ را منعکس میکند. برای فضا های خالی پالسی تولید نمیشود. لیزر نقشی در حرکت پرتو های نور نداشته و باعث تابش نور از طریق یک آیینه قابل حرکت است. همزمان با حرکت آیینه، توسط مجموعه ای از لنزها، نور تابانده میشود. با تنظیم فاصله بین آیینه و نقاط در زمان تابش نور، از بهم ریختگی تصویر پیشگیری میشود.
دستگاه لیزری صرفا” در جهت افقی حرکت میکرد. پس از پیمایش افقی، چاپگر استوانه مربوطه را حرکت داده تا زمینه ایجاد خط بعدی توسط دستگاه لیزر فراهم شود.
برخی از چاپگرهای لیزری از مجموعه ای دیود نوری (LED) برای نوشتن محتویات صفحه استفاده میکنند. هر یک از نقاط، دارای نور اختصاصی خود است. چاپگرهای با این نوع تکنولوژی، نسبت به چاپگرهائی که از دستگاه لیزری استفاده میکنند، دارای قیمت ارزان تری هستند.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.