دسته‌بندی نشده

کنترل کننده

قبل از انجام هر گونه عملیات توسط چاپگر لیزری، می بایست صفحه حاوی داده در اختیار آن قرار گرفته و در ادامه در رابطه با نحوه ایجاد خروجی مورد نظر تصمیم گیری میشود. این عملیات بر عهده کنترل کننده چاپگر یا برد اصلی آن است. کنترل کننده از طریق یک پورت ارتباطی نظیر پورت موازی و یا پورت USB با کامپیوتر ارتباط دارد. در صورتیکه چاپگر به چندین کامپیوتر متصل باشد، کاربران متفاوت قادر به ارسال درخواست های چاپ خود خواهند بود. در این حالت کنترل کننده، هر یک از درخواست های دریافتی را بصورت جداگانه پردازش میکند.
ارتباط بین کنترل کننده و کامپیوتر، نیاز به یک زبان مشترک دارد. در چاپگرهای اولیه، کامپیوتر یک نوع فایل متنی خاص را بهمراه مجموعه ای از کدهای اطلاعاتی برای چاپگر ارسال میکرد که با توجه به ماهیت چاپگرهای اولیه و محدودیت فونت های موجود، این روش بخوبی تامین کننده نیازهای اطلاعاتی چاپگر بود. امروزه از صدها نوع فونت استفاده میشود. بدین منظور لازم است که اطلاعات مورد نیاز چاپگر با استفاده از یک زبان پیشرفته در اختیار آن گذاشته شود. متداولترین زبانهای موجود در این زمینه زبان PCL(Printer Command Language) مربوط به شرکت هیولت پاکارد و « پوست اسکریپت» مربوط به Adobe است . این زبانها برای تشریح صفحه از یک نوع بردار استفاده میکنند که مقادیر ریاضی از اشکال geometric بوده و بصورت مجموعه ای از نقاط نیست. چاپگر بردار را اخذ و در ادامه آن را به یک صفحه bitmap تبدیل میکند.
برخی از چاپگرها از یک دستگاه اینترفیش گرافیکی GDI(Graphical device interface) در عوض PCL استاندارد، استفاده میکند. در این سیستم، کامپیوتر بردار مربوط به نقاط را خود ایجاد میکند، بدین ترتیب کنترل کننده پردازشی در این زمینه را انجام نداده و صرفا” دستورالعمل های نقاط را برای لیزر ارسال میکند. در اغلب چاپگرهای لیزری ، کنترل کننده می بایست عملیات مربوط به سازماندهی داده های دریافتی از کامپیوتر را خود انجام دهد. اطلاعات فوق شامل : دستورات مربوط به نوع عملیات، نوع کاغذ، نحوه برخورد با فونت ها و … است. کنترل کننده بمنظور انجام عملیات می بایست اطلاعات فوق را با اولویت درست، دریافت کند.
پس از سازماندهی داده ها، کنترل کننده عملیات آماده سازی صفحه را آغاز میکند. تنظیم حاشیه ها ی متن، سازماندهی کلمات و استقرار تصاویر مورد نظر و … را انجام داده و نتیجه عملیات فوق ایجاد برداری حاوی نقاط متفاوت است . چاپگر بمنظور چاپ یک صفحه به این اطلاعات نیاز دارد.
در اکثر چاپگرهای لیزری، کنترل کننده قادر به ذخیره درخواست های مربوط به چاپ در حافظه اختصاصی خود است. با استفاده از این ویژگی، کنترل کننده قادر به استقرار چندین کار در حافظه می باشد (ایجاد یک صف از کارها). پس از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه اختصاصی، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم میشود. در مواردیکه از یک سند می بایست چندین نسخه چاپ شود، داده های مربوطه صرفا” یک بار برای چاپگر ارسال و بدین طریق در زمان صرفه جوئی میشود.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.