چاپگر لیزری

چاپگرهاي ليزري با توجه به ويژگي هاي منحصربفرد خود با استقبال عموم كاربران كامپيوتر در سراسر جهان مواجه شده است. شركت هاي توليدكننده اين نوع چاپگرها متناسب با خواسته هاي جديد و همزمان با پيشرفت تكنولوژي ، مدل هاي متفاوتي از اين نوع چاپگرها را به بازار عرضه میکنند. استفاده از الكتريسيته ساكن در تكنولوژي چاپگرهاي ليزري، يكي از اصول مهم و اوليه است . الكتريسيته ساكن يك شارژ الكتريكي است كه توسط اشياء عايق ايجاد ميشود. بدن انسان نمونه اي در اين زمينه است كه مي تواند باعث ايجاد...

Continue reading