شرایط گارانتی

موارد شامل ضمانت

– داشتن کارت ضمانت یا هولوگرام

– مخدوش نبودن یا دستکاری نکردن اطلاعات مندرج بر روی دستگاه، هولوگرام، شماره سریال و یا کارت ضمانت

– نبود هرگونه آثار تعمیر، ضربه شکستگی، تغییرشکل و تاب خوردگی، زنگ خوردگی، سوختگی یا تغییر رنگ PCB، سولفاته شدن، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، خراشیدگی، صدمات ناشی از حمل و نقل نوسانات برق، استفاده در شرایط محیطی نامناسب، استفاده نکردن از مواد اولیه غیر اصل، کاربرد نامناسب و هرگونه صدمات فیزیکی به قطعات و اجزای دستگاه.

نکات مهم

– ضمانت کالا پس از بررسی در بخش فنی  و کنترل موارد خارج از ضمانت مشخص خواهد شد

– اطلاعات ذخیره شده در دستگاه شامل ضمانت نمیگردد و مسئولیت محافظت و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مذکور به عهده مشتری می باشد

– خدمات نرم افزاری شامل گارانتی نمی باشد